Return to ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Školní poradenské pracoviště

Zde naleznete složení školského poradenského pracoviště.

Složení Školského poradenského pracoviště pro školní rok 2018-19 je následující:

Mgr. Klára Geislerová – Vedoucí školního poradenského pracoviště a  koordinátorka Školního vzdělávacího programu (ŠVP)
  • kontakt: geislerova(zavináč)autistickaskola.cz
Mgr. Iva Hvězdová – Výchovný poradce
  • kontakt: hvezdova(zavináč)autistickaskola.cz
Mgr. Tomáš Doležel – Školní metodik prevence
  • kontakt: dolezel(zavináč)autistickaskola.cz
Mgr. David Drápela – Zástupce ředitele školy, výchovný poradce
  • kontakt: drapela(zavináč)autistickaskola.cz, 775 334 472
Mgr. Silvie Skýpalová – Zástupkyně ředitele školy
  • kontakt: skypalova(zavináč)autistickaskola.cz, 608 083 349

Dokumenty ke stažení: