Return to ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Školní poradenské pracoviště

Zde naleznete složení školského poradenského pracoviště.

Složení Školského poradenského pracoviště pro školní rok 2019 -20 je následující:

Pracoviště Štolcova 16

Mgr. Klára Geislerová – Vedoucí školního poradenského pracoviště a  koordinátorka Školního vzdělávacího programu (ŠVP)
  • kontakt: geislerova(zavináč)autistickaskola.cz
Mgr. Iva Hvězdová – Výchovný poradce
  • kontakt: hvezdova(zavináč)autistickaskola.cz

Pracoviště Lomená 44

Mgr. Tomáš Doležel – Školní metodik prevence
  • kontakt: dolezel(zavináč)autistickaskola.cz
Mgr. Věra Kratochvílová – Výchovný poradce
  • kontakt: kratochvilova(zavináč)autistickaskola.cz

Dokumenty ke stažení: