Return to Pro rodiče

Zápis do 1. tříd

Zákonní zástupci dle školského  zákona přihlašují své dítě k zápisu k povinné školní docházce v období od 1. dubna do 30. dubna.

Zápisní lístek ZŠ

Žádost o přijetí k povinné školní docházce