Return to Pro rodiče

Zápis do 1. tříd

Zákonní zástupci dle školského  zákona přihlašují své dítě k zápisu k povinné školní docházce v období od 1. dubna do 30. dubna.

27. dubna 2023 proběhne zápis do 1. tříd na adrese Marie Hübnerové 1.

Přesný čas zápisu a postup při podání přihlášky si domlouvejte předem na tel.: 775 334 472

Příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce je možný také datovou schránkou, emailem s platným elektronickým podpisem zákonného zástupce. Žádost lze zaslat také doporučeně poštou.

Informace k zápisu

Zápisní lístek ZŠ

Žádost o přijetí k povinné školní docházce