Return to PRO RODIČE

Prvňáčkem na naší škole

Co je dobré vědět, když vaše dítě začíná chodit do naší školy.

Nástup do školy představuje jak pro děti, tak pro rodiče velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, vrstevníci i náplň dne. Aby bylo možné vše dobře zvládat, je nutná úzká spolupráce rodiny a školy. Pro usnadnění Vašeho příchodu na naši školu zde máme jednoduchý přehled, jak to u nás funguje:

 • škola je otevřena od 7:00 do 15:00 hod
 • adaptace dítěte je postupná dle aktuálních možností a schopností
 • ke každému dítěti je přistupováno zcela individuálně (používané symboly, systém komunikace, motivace)
 • chod třídy zajišťují 4 pedagogičtí pracovníci (učitelé, vychovatelé, asistenti pedagoga), kteří jsou plně kvalifikovaní; v každé třídě je 6-7 žáků
 • prostor tříd je rozdělen na místo, kde žáci tráví přestávky – hrají si a odpočívají, dále na prostor, kde pracují samostatně, na hernu, místnost individuálního nácviku a v ideálním případě i jídelnu, kde probíhá stravování
 • obědy zajišťuje ZŠ Masarova (na Štolcově) nebo ŠJ Horácké náměstí (více info zde); při svačinách a obědech probíhá nácvik sebeobslužných dovedností, kdy si žáci chystají nádobí, trénují komunikaci a stolování
 • během dne probíhá vyučování rozdělené do několika bloků
 • po skončení vyučování mohou žáci dle svých možností navštěvovat školní družinu až do 15:00 hod nebo různé kroužky ve spolupráci s organizacemi – Paspoint, Človíček, NF Kometa
 • během školního roku chodíme s žáky plavat (září – listopad, březen – květen) a bruslit (prosinec – únor)
 • na konci školního roku jezdíme na týdenní pobyt – tzv. školu v přírodě 
 • dále podnikáme různé výlety, vycházky do okolí školy a do přírody, návštěvy kulturních akcí (divadlo, kino), nebo kulturně-vzdělávací pořady probíhají přímo ve škole (kouzelník, planetárium a mnoho dalšího)
 • v případě příznivého počasí se snažíme co nejvíce pobývat na školní zahradě, kde jsou houpačky, pískoviště, trampolína a mohou se zde konat i školní akce (dýňování, pálení čarodějnic, opékání špekáčků aj.) nebo zde probíhá praktická výuka převážně starších žáků – žáci se učí hrabat listí, zalévat záhony, pěstovat zeleninu atd.
 • v předvánočním čase pořádáme společnou Vánoční besídku nebo Vánoční dílničky. V červnu se tradiční koná Zahradní slavnost.
 • během roku se konají i Dny otevřených dveří, kdy se kdokoliv může přijít podívat, jak to u nás vypadá
 • žáci k nám do školy nepotřebují žádné velké aktovky, stačí malý batůžek, kde budou mít nejdůležitější potřeby – např. doklady, hygienické potřeby; také není potřeba kupovat vybavený penál, učebnice apod. – konkrétní požadavky na pomůcky dostanete v září od pedagogů ze tříd vašich dětí, většinou se jedná o hygienické potřeby (vlhčené ubrousky, papírové ubrousky, papírové kapesníčky), dále sešity, lepidla apod.
 • žáci se u nás ve škole zpravidla převlékají, proto je dobré zajistit kromě papučí a přezůvek na tělocvik také oblečení na převlečení ve škole, aby se cítili pohodlně (tepláky, tričko, náhradní spodní prádlo aj.)