O nás

PROAUT, spolek pro podporu osob s autismem vznikl na jaře roku 2012 jako občanské sdružení z iniciativy pedagogů vzdělávajících děti a žáky s autismem v Mateřské škole, základní škole a praktické škole v Brně na ulici Štolcova. Cílem spolku PROAUT je podpora osob s autismem. Za tímto účelem spolek usiluje o zabezpečení finančních, materiálních a personálních zdrojů, a to zejména v souvislosti se zajištěním kvalitních podmínek pro: edukaci osob s autismem, jejich začlenění do společnosti, umožnění smysluplného trávení volného času, podporu rodin s osobou s autismem, osvětu problematiky autismu. PROAUT podporuje osoby s autismem v rámci celého Jihomoravského kraje.

Péče o osoby s autismem, jejich vzdělávání, trávení volného času, začlenění do společnosti je vysoce nákladnou aktivitou, a to na zajištění pomůcek a prostředí splňujících principy Strukturovaného učení (viz O autismu), zajištění materiálů na výrobu edukačních pomůcek, zajištění personálu aj. Z tohoto důvodu se spolek PROAUT snaží prostřednictvím získaných finančních prostředků z jím pořádaných akcí pomoci osobám s autismem.

Členy rady spolku jsou: Mgr. Pavel Boldiš, Mgr. David Drápela, Mgr. Klára Geislerová, Lucie Kalasová, Mgr. Markéta Novotná, Mgr. Jiří Slavíček, Mgr. Pavla Turková.

Rozšiřte řady našich členů – staňte se členy spolku PROAUT – i malá pomoc je vítána. Členství v našem spolku Vám umožní ovlivňovat chod spolku, jeho činnost, jeho zaměření a především Vám přinese dobrý pocit z pomoci osobám s autismem. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku. Členský příspěvek na rok 2023 činí 300,-Kč a můžete jej zaslat na účet spolku (variabilní symbol: 2023), k tomu je třeba zaslat i přihlášku na adresu spolku.

Práva a povinnosti členů (čl. 5 stanov spolku PROAUT)

Člen spolku má právo:

  • účastnit se jednání členské schůze,
  • volit orgány spolku,
  • být volen do orgánů spolku,
  • obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.

 

Člen má povinnost zejména:

  • dodržovat stanovy spolku,
  • aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
  • svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
  • platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí,
  • dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

 

V případě nejasností ohledně možnosti státi se členem našeho spolku a ohledně členských příspěvků se prosím obraťte na kontaktní mail: proaut@autistickaskola.cz.

Najdete nás také na Facebooku ZDE.