Return to ZÁKLADNÍ ŠKOLA

S kým spolupracujeme

Nejvýznamnější organizace se kterými naše škola dlouhodobě spolupracuje.

PROAUT – Spolek pro podporu osob s autismem

Spolek PROAUT vznikl na jaře roku 2012 jako občanské sdružení z iniciativy pedagogů vzdělávajících děti a žáky s autismem na ZŠ Štolcova v Brně. Cílem spolku PROAUT je podpora osob s autismem. Za tímto účelem spolek usiluje o zabezpečení finančních, materiálních a personálních zdrojů, a to zejména v souvislosti se zajištěním kvalitních

podmínek pro: edukaci osob s autismem, jejich začlenění do společnosti, umožnění smysluplného trávení volného času, podporu rodin s osobou s autismem, osvětu problematiky autismu. PROAUT podporuje osoby s autismem v rámci celého Jihomoravského kraje.

Nejvýznamnějším projektem je akce Staňte se Ježíškem, která má za sebou už 4 úspěšné ročníky. Od roku 2016 má takto akce i stránku na facebooku ZDE.

Centrum podpory lidí s autismem a jejich blízkých Paspoint, z.ú.

Paspoint, z.ú. vyvíjí svou činnost především v těchto oblastech: raná péče, centrum PASPOINT, osobní asistenční služba ve volném čase, sociální rehabilitace, dobrovolnická služba, informovanost odborné a laické veřejnosti, školení odborníků a rodičů, spolupráce se školskými zařízeními, zájmové kroužky, letní pobyty, pravidelná setkávání rodičů, legislativa, atd.

Paspoint, z.ú. zajišťuje většinu odpoledních volnočasových kroužků pro žáky naší školy.

Více zde: http://www.apla-jm.cz/, facebook.

Človíček z. s.

Človíček nabízí víkendové a prázdninové pobyty, jednorázové projekty zaměřené na prožitkovou pedagogiku, společenské a komunitní projekty za účelem podpory dětí se zdravotním znevýhodněním, zájmové kroužky, práce s rodinou formou terénní práce, informačního a poradenského servisu a asistenční služby.

Celá řada našich žáků se účastní volnočasových akcí pořádaných Človíčkem, zejména pak letního tábora o prázdninách.

Více zde: http://www.clovicekbrno.cz/

 

Dále pak spolupracujeme se Školským zařízením pro environmentální vzdělávání LIPKA, Lamacentrem, a dalšími organizacemi.