Return to NABÍZÍME

Publikace – Praktické metodické postupy při edukaci dětí a žáků s PAS

Informace o možnosti zakoupení či zapůjčení metodik, které vytvořili současní i bývalí zaměstnanci naší školy.

Pedagogové ZŠ Brno, Štolcova, příspěvková organizace, zpracovali metodiku vzdělávání žáků s PAS. Metodika obsahuje soubor šesti metodických materiálů, které tvoří propojený celek.  Všechny díly jsou doplněny o velké množství barevných fotografií, které ilustrují psaný text. Jako bonus každé metodiky je DVD, které obsahuje další fotografie pomůcek využívaných při práci s žáky s autismem. Dalším produktem, tentokráte žáků, je hudební těleso Auband, o kterém se také dočtete níže.

ŠKOLNÍ PUBLIKACE

Jednotlivé metodické postupy představují osvědčené a efektivní možnosti při vzdělávání žáků s autismem. Informace v nich obsažené jsou postupně řazeny od jednodušších postupů k složitějším. Specifickým materiálem v rámci souboru metodik jsou Organizační formy práce při vzdělávání žáků s autismem, které zpracovávají problematiku vzdělávání žáků s autismem z pohledu organizace práce, personálního a prostorového zabezpečení. Informace v něm obsažené mohou být k dispozici nejen pedagogům přímo pracujícím s žáky s autismem, ale i vedoucím pracovníkům škol při zabezpečení podmínek pro efektivní vzdělávání žáků s autismem na jejich škole.

Metodika zaměřená na rozvoj kompetence k učení je metodikou, která zpracovává rozvoj pracovních návyků žáka, detailně popisuje metody strukturovaného učení a oblast trivia (nácvik funkčního čtení, psaní a počítání). Na metodiku zaměřenou na rozvoj kompetence k učení úzce navazuje metodika zaměřená na rozvoj kompetence sociální a metodika zaměřená na rozvoj kompetence komunikativní. Další dvě metodiky – metodika zaměřená na rozvoj kompetence pracovní a metodika zaměřená na rozvoj kompetence personální – zpracovávají dvě důležité oblasti rozvoje pro žáky s autismem, a to sebeobslužné a pracovní dovednosti a dovednosti trávení volného času.

Bližší informace o možnosti zakoupení publikací získáte na:

OBSAHY A NÁHLEDY PUBLIKACÍ:

1. Organizační formy práce při vzdělávání žáků s autismem OBSAHNÁHLED.

2. Metodika zaměřená na rozvoj kompetence k učení – OBSAH, NÁHLED.

3. Metodika zaměřená na rozvoj kompetence pracovní – OBSAH, NÁHLED.

4. Metodika zaměřená na rozvoj kompetence komunikativní – OBSAH, NÁHLED.

5. Metodika zaměřená na rozvoj kompetence sociální – OBSAH, NÁHLED.

6. Metodika zaměřená na rozvoj kompetence personální – OBSAHNÁHLED .