Return to PRAKTICKÁ ŠKOLA

Přijímací řízení

Příslušný obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků (viz Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání).

Přijímací zkoušky do Praktické školy jednoleté se uskuteční 24. 4. 2023 v budově na ul. Štolcova 16, v Brně Černovicích.