Return to PRAKTICKÁ ŠKOLA

Přijímací řízení

Příslušný obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků (viz Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání).

Termín školní přijímací zkoušky do praktické školy jednoleté stanovil ředitel školy na 19. dubna 2024 a 22. dubna 2024. Další informace a kritéria naleznete níže. 

Informace k přijímacímu řízení

Kritéria pro přijetí