MATEŘSKÁ ŠKOLA

Naše mateřská škola 

Naše “autistická školka” (tedy MŠ zaměřená na vzdělávání dětí s PAS) sídlí v městské části Řečkovice v budově školy na ulici Marie Hübnerové 1766/1. Máme tři krásné třídy a do každé z nich denně dochází 6 malých draků a princezen (občas taky spíš dračic). Prioritami při vzdělávání našich dětí jsou především rozvoj komunikace a sociálních dovedností, stejně tak se soustředíme na rozvoj sebeobsluhy, motoriky a dalších oblastí tak, abychom rovnoměrně rozvíjeli celou osobnost dítěte.