Return to ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Podpořili nás

Zde naleznete seznam štědrých podporovatelů v uplynulých letech. Jejich podpory si velice vážíme. DĚKUJEME!

Pokud nás chcete v naší činnosti podpořit i Vy (fyzické osoby či firmy), o možnostech podpory se informujte ZDE.

2023 

    Lifocolor, s.r.o, Ericha Roučky 2, 627 00  Brno – 50 000 Kč (příspěvek na vybavení školy)

2018

180px-brno-cernovice_znak-svg

 

ÚMČ Černovice a Lifocolor – 15 000 Kč (nákup nábytku do tříd)

2017

180px-brno-cernovice_znak-svg

 

ÚMČ Černovice a Lifocolor – 15 000 Kč (nákup nábytku do tříd)

                      p. Jan Kraus – 10 000 Kč (pro SPC)

                      Fiat Coupé Club – 6 353 Kč

                      Manželé Hladovcovi – Barevný televizor Philips

2016

180px-brno-cernovice_znak-svgDěkujeme vedení ÚMČ Černovice za podporu naší školy, i když je naším zřizovatelem JmK a ne ÚMČ Černovice.

Děkujeme zejména:

Paní místostarostce Petře Quittové sponzorský na školu v přírodě 5 000 Kč a za pomoc při získání daru od firmy Lifocolor ve výši 20 000 Kč na houpačku na zahradu a učební pomůcky.

Dále děkujeme paní místostarostce Šárce Korkešové za vyjednání návštěvy zdarma v brněnské ZOO pro celou školu.

 

atysek-logo    Další velké díky patří paní JUDr. Šárce CechovéNadační fond Atýsek. Paní Cechová uspořádala benefiční turnaj v golfu v Kořenci, jehož výtěžek přinesl naší škole dar ve výši 200 000 Kč. Tento dar využijeme na nákup herních prvků na školní zahradu.

 

   Dále děkujeme těmto sponzorům:

        Manželé Levíčkovi – 12 000 Kč + kávovar pro pedagogické pracovníky

                Fiat Coupe Club – 8 462 Kč

        Sýkorová Jana – 954 Kč

2015

Děkujeme těmto sponzorům:

logo-proaut

 

Proaut z. s. – 48 034 Kč

 

Plk. gšt. Ing. M. Laube – 5 990 Kč

P. Zubatá – 2 000 Kč

P. Tomšová – 1 000 Kč

P. Skýpalová – 600 Kč

Manželé Levíčkovi – 6 000 Kč

nadace-pds-logo

 

NF Pro dětský smích – 8 030 Kč

 

 

180px-brno-cernovice_znak-svg

 

ÚMČ Černovice – 10 000 Kč

 

Fiat Coupé Club – 6 655 Kč

Manželé Levíčkovi – 10 000 Kč

362453_930456_nadaceo2_logo_rgb

 

Nadace 02 – 2 010 Kč

 

2014

Děkujeme těmto sponzorům:

ÚMČ Černovice – 5 000 Kč

AD Foods – 93 118 Kč

Proaut z. s. – 20 000 Kč

Fiat Coupe dub ČR – 2 200 Kč

M.Tomšová – 1.000 Kč

Lifocolor s.r.o. Místostarostka Bc. Petra Quittová – ÚMČ Černovice – 15 000 Kč

2013

Děkujeme těmto sponzorům:

Místostarostka ÚMČ Černovice Bc. Petra Quittová- Lifocolor s.r.o 30 000 Kč

ÚMČ Černovice – 5 000 Kč

PROPAS s. r. o. – 1 800 Kč

2012

Děkujeme těmto sponzorům:

P. Trumpeš – 5 000 Kč

ÚMČ Černovice – 5 000 Kč

GE Money Bank – 15 000 Kč

Panu poslanci Janu Husákovi za zprostředkování daru z Nadace ČEZ – 100 000 Kč

2011

Děkujeme těmto sponzorům:

AUT – 9 000 Kč

ÚMČ Černovice – 5 000 Kč

KB – 50 000 Kč

Zbořil Pavel – 5 000 Kč

Nepeněžní dary

Děkujeme těmto sponzorům:

Dixons Retail a PIXmanie.com – 2x PC Lenovo

Hornmed – zdarma hygienické pomůcky (gumové rukavice, apod.)