Return to ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Projekty ESF

Informace o aktuálně probíhajících a úspěšně ukončených projektech podporovaných Evropským Sociálním Fondem (ESF).

ZŠ Brno, Štolcova, příspěvková organizace, se také aktivně podílí na projektech, které pomáhá spolufinancovat Evropský Sociální Fond (ESF). Posledním úspěšně zrealizovaný projekt byl Čtu a rozumím . V minulosti škola úspěšně realizovala 6 projektů. Více o projektech naleznete dále.

PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY (AKTIVNÍ)

Momentálně nepracujeme na žádném projektu.

ÚSPĚŠNĚ REALIZOVANÉ PROJEKTY (UKONČENÉ)

1. Čtu a rozumím reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.2616. (ukončeno je dni 28. 2. 2016)

  • Cílem bylo zavedení čtenářských dílen do výuky ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti žáků. 
  • Učitelé navštívili 3 kurzy zaměřené na oblasti dílen čtení a rozvoj čtenářství. Následně vytvořili 8 různých tematických plánů s popisem 10 Čtenářských dílen pro 8 vybraných ročníků na celý školní rok 2015/2016. Celkem se nakoupilo 545 kusů knih v papírové podobě, materiál na výrobu pomůcek a výtvarné potřeby pro úspěšnou realizaci aktivit projektu. V průběhu trvání projektu proběhlo v každém z 8 vybraných ročníků 6 Čtenářských dílen, které ověřovaly část tematického plánu. Pedagogové po realizaci Čtenářských dílen v hodinách Českého jazyka zpracovali 8 zpráv o průběhu a zkušenostech z ověřování celkem 48 dílen.

2. Příprava lektorů DVPP v oblasti práce s dětmi a žáky s autismem, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0047.

  • partnerem projektu je APLA-JM.
  • více o projektu zde.
  • článek o proběhnutém školení naleznete zde.

3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti práce se žáky s autismem

  • více o projektu zde.

4. Odstraňování bariér při vzdělávání žáků s autismem-metodická podpora pedagogů a rodičů

5. Logopedická podpora žáků s autismem – EU peníze školám

6. Zlepšení dostupnosti DVPP v oblasti poruch autistického spektra pomocí e-vzdělávacích aplikací