Return to ZÁKLADNÍ ŠKOLA

O nás

Obecné informace o způsobu vzdělávání na naší škole a vývoji školy až do současnosti.

Základní škola se nachází v Brně na ulici Štolcova 16 – (mapa zde) a vzdělává žáky s autismem.  Škola pro žáky s autismem byla otevřena v roce 2003. Od 1. 9. 2019 byla k naší škole přiřazena i MŠ pro žáky s autismem sídlící na ulici Marie Hübnerové 1766/1. 

V současnosti je ve škole zřízeno 15 tříd. Rodiče mohou také využít školní družinu, kterou vede kvalifikovaný tým vychovatelů. Školní rok začíná v září a končí v červnu. Škola je otevřena žákům od 7:00 do 15:00. Výchovně vzdělávací proces probíhá v blocích, který zajišťují dva plně kvalifikovaní učitelé. Chod ve třídách je podporován také asistenty pedagoga.

Naší prioritou je umožnit dětem s autismem maximální rozvoj jejich schopností a dovedností pomocí metodiky strukturovaného učení, která vychází z principů programu TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children). Metoda strukturovaného učení má tři základní principy:

  • Individuální přístup
  • Strukturalizace
  • Vizualizace

Při rozvoji komunikace již několik let pracujeme metodou komunikace s vizuální podporou (vychází z PECS – Picture Exchange Communication System).  Jsme přesvědčeni  o tom, že výuka má být startovní čárou k získání tolerance k novému kolektivu, k navazování mezilidských vztahů, k osvojování správných pracovních návyků a dovedností, k větší představě a porozumění situacím, se kterými se naši žáci každý den setkávají.

 

Během školního roku pořádáme společné aktivity pro rodiče s dětmi (vánoční besídka, zahradní slavnost apod.) Jednou až dvakrát do roka jezdíme na týdenní školu v přírodě. Součástí vzdělávání našich žáků je výuka plavání a bruslení. Žáci i absolventi naší školy úspěšně reprezentují školu na veřejnosti v rámci hudebního tělesa Au-band. Výtvarná a keramická tvorba našich žáků je často součástí různých výstav, vernisáží či dražeb.

Spolupracujeme také s různými nestátními neziskovými organizacemi, které pro žáky s autismem zajišťují zejména trávení volného času, ale také poskytují osobní asistenty, kteří např. zajišťují transport dětí do školy a ze školy, poskytují hlídání dětí, apod. Služba osobní asistence je zpoplatněna.

V prostorách školy probíhají v odpoledních hodinách kroužky pro děti s autismem. Nabídka kroužků se každoročně obměňuje. Tradičně to bývá sportovní kroužek, výtvarný či keramický kroužek, ale i hudebně-dramatický kroužek, dopravní kroužek aj.

Pokud vás tento text zaujal a chtěli byste se o naší škole dozvědět více, napište nám. Jsme otevřeni vzájemnému sdílení zkušeností, podílení se na projektech, výměnným exkurzím, apod. Pokud byste chtěli činnost naší školy podpořit materiálně či finančně, budeme rádi.