Return to ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Kdo jsme

Obecné informace o způsobu vzdělávání na naší škole a vývoji školy až do současnosti.

V současnosti prochází naše škola na Štolcově 16 rozsáhlou rekonstrukcí, proto zde ještě stále neprobíhá žádná výuka ani jiný chod školy. Veškeré školní dění je přesunuto do dvou budov na ulici Charbulova 137 a Lomená 44.

Základní škola se nachází v Brně na ulici Štolcova 16 – dočasně mimo provoz  (mapa zde) a vzdělává žáky s autismem.  Škola pro žáky s autismem byla otevřena v roce 2003.

V současnosti je ve škole zřízeno 12 tříd ve kterých se vzdělává přibližně 70 žáků. O výchovně vzdělávací proces žáků se stará přibližně 45 pedagogických pracovníků. V jedné třídě je 6 – 8 žáků a 3 – 4 pedagogičtí pracovníci. Rodiče mohou také využít školní družinu, kterou vede kvalifikovaný tým vychovatelů. Školní rok začíná v září a končí v červnu. Škola je otevřena žákům od 7:30 do 15:00. Výchovně vzdělávací proces probíhá v blocích, který zajišťují dva plně kvalifikovaní učitelé. Každá třída je navíc posílena o pozici asistenta pedagoga.

Naší prioritou je umožnit dětem s autismem maximální rozvoj jejich schopností a dovedností pomocí metodiky strukturovaného učení, která vychází z principů programu TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children). Metoda strukturovaného učení má tři základní principy:

  • Individuální přístup
  • Strukturalizace
  • Vizualizace

Při rozvoji komunikace již několik let pracujeme metodou komunikace s vizuální podporou (vychází z PECS – Picture Exchange Communication System).  Jsme přesvědčeni  o tom, že výuka má být startovní čárou k získání tolerance k novému kolektivu, k navazování mezilidských vztahů, k osvojování správných pracovních návyků a dovedností, k větší představě a porozumění situacím, se kterými se naši žáci každý den setkávají.

 

Během školního roku pořádáme společné aktivity pro rodiče s dětmi (vánoční besídka, zahradní slavnost apod.) Jednou až dvakrát do roka jezdíme na týdenní školu v přírodě. Součástí vzdělávání našich žáků je výuka plavání a bruslení. Žáci i absolventi naší školy úspěšně reprezentují školu na veřejnosti v rámci hudebního tělesa Au-band. Výtvarná a keramická tvorba našich žáků je často součástí různých výstav, vernisáží či dražeb.

Spolupracujeme také s různými nestátními neziskovými organizacemi, které pro žáky s autismem zajišťují zejména trávení volného času, ale také poskytují osobní asistenty, kteří např. zajišťují transport dětí do školy a ze školy, poskytují hlídání dětí, apod. Služba osobní asistence je zpoplatněna.

V prostorách školy probíhají v odpoledních hodinách kroužky pro děti s autismem. Nabídka kroužků se každoročně obměňuje. Tradičně to bývá sportovní kroužek, výtvarný či keramický kroužek, ale i hudebně-dramatický kroužek, dopravní kroužek aj.

Pokud vás tento text zaujal a chtěli byste se o naší škole dozvědět více, napište nám. Jsme otevřeni vzájemnému sdílení zkušeností, podílení se na projektech, výměnným exkurzím, apod. Pokud byste chtěli činnost naší školy podpořit materiálně či finančně, budeme rádi.