PROJEKTY ESF

Informace o aktuálně probíhajících a úspěšně ukončených projektech podporovaných Evropským Sociálním Fondem (ESF)

MŠ, ZŠ, PŠ Brno, Štolcova, příspěvková organizace, se také aktivně podílí na projektech, které pomáhá spolufinancovat Evropský Sociální Fond (ESF). Posledním úspěšně zrealizovaný projekt byl Čtu a rozumím . V minulosti škola úspěšně realizovala 8 projektů. Více o projektech naleznete dále.

PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY (AKTIVNÍ)

1. Projekt Implementace DZ JMK ve spolupráci s Jihomoravským krajem

 • KA03-2 Centra metodické podpory pro žáky se SVP
 • Jedná se o projekt centra metodické podpory, kterou poskytujeme pedagogům základních škol vzdělávající žáky se SVP.
 • Pro více informací odkaz zde.

 

2. Šablony pro MŠ a ZŠ pro děti a žáky s PAS (OP JAK)

 • Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
 • Informační plakát zde.

 

3. Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV (MAP Brno IV)

 • Pro více informací klikněte zde.

 

4. Digitalizujeme školu

 • V roce 2020 jsme obdrželi finanční prostředky na vybavení školy digitálními technologiemi.
 • V letech 2022–2024 čerpáme finanční prostředky k zakoupení IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti) a digitálních technologií s vybavením na podporu digitální gramotnosti a zavedení nových vzdělávacích programů v oblasti IT (digitální učební pomůcky).
 • Informační plakáty zde a zde.

 

ÚSPĚŠNĚ REALIZOVANÉ PROJEKTY (UKONČENÉ)

1. Čtu a rozumím reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.2616. (ukončeno je dni 28. 2. 2016)

 • Cílem bylo zavedení čtenářských dílen do výuky ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti žáků.
 • Učitelé navštívili 3 kurzy zaměřené na oblasti dílen čtení a rozvoj čtenářství. Následně vytvořili 8 různých tematických plánů s popisem 10 Čtenářských dílen pro 8 vybraných ročníků na celý školní rok 2015/2016. Celkem se nakoupilo 545 kusů knih v papírové podobě, materiál na výrobu pomůcek a výtvarné potřeby pro úspěšnou realizaci aktivit projektu. V průběhu trvání projektu proběhlo v každém z 8 vybraných ročníků 6 Čtenářských dílen, které ověřovaly část tematického plánu. Pedagogové po realizaci Čtenářských dílen v hodinách Českého jazyka zpracovali 8 zpráv o průběhu a zkušenostech z ověřování celkem 48 dílen.

2. Příprava lektorů DVPP v oblasti práce s dětmi a žáky s autismem, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0047.

 • partnerem projektu je APLA-JM.

3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti práce se žáky s autismem

4. Odstraňování bariér při vzdělávání žáků s autismem-metodická podpora pedagogů a rodičů

5. Logopedická podpora žáků s autismem – EU peníze školám

6. Zlepšení dostupnosti DVPP v oblasti poruch autistického spektra pomocí e-vzdělávacích aplikací

7. Doučování žáků škol

 • Realizace investice 3.2.3 národního plánu obnovy.
 • Investice reagovala na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

8. MAP Brno II

Jedná se o projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II”, který je spolufinancován Evropskou unií.

Základní škola realizuje projektové dny v oblasti polytechnického vzdělávání a přírodovědný kroužek pro žáky školy. Mateřská škola realizuje aktivity zaměřené na čtenářskou pregramotnost.

logo_simple_colorlogo1logo2