Jak pomoci?

Předem děkujeme všem sponzorům, dárcům a podporovatelům za pomoc, díky které můžeme podporovat osoby s autismem.

Pomoc může být dvojí podoby:

1. Věcný dar – je vhodné předem se domluvit se spolkem PROAUT, co se snažíme konkrétního získat pro podporu osob s autismem

2. Finanční pomoc – příspěvky je možno spolku posílat následujícím způsobem:

* bankovním převodem na číslo účtu 2900276271/2010

* poštovní poukázkou: Do poštovní poukázky typu A, příp. B, je třeba vyplnit tyto údaje o spolku: PROAUT, spolek pro podporu osob s autismem, Zámecká 92/35, 664 41 Troubsko

Finanční dar také může být také účelově vázaný na konkrétní věc, školní potřebu apod. – je vhodné předem se domluvit se spolkem PROAUT, co se snažíme konkrétního získat pro podporu osob s autismem.