Zápis do mateřské školy – 14. 5. 2024

Dne 14. 5. 2024 proběhne na adrese Marie Hübnerové 1766/1, Brno Řečkovice zápis do mateřské školy.

Přesný čas zápisu a postup při podání přihlášky si domlouvejte předem na tel.: 605 048 199.

Příjem žádostí o přijetí do MŠ je možné také datovou schránkou, emailem s platným elektronickým podpisem zákonného zástupce. Žádost lze zaslat také doporučeně poštou.

Zápisní list MŠ

Přihláška dítěte do MŠ

Kritéria pro přijetí

Pro zápis je nutné předložit: Doporučení SPC k zařazení, Rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce, potvrzená a vyplněná přihláška do MŠ (v odkazu), zápisní list MŠ (v odkazu, lze vyplnit na místě) , případně rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.