Informační schůzka pro rodiče vycházejících žáků

Zveme zákonné zástupce vycházejících žáků na informační schůzku s výchovným poradcem. 

Continue reading

Doplňující volby do školské rady

Vyhlášení voleb do školské rady na funkční období 2018-2021 za zákonné zástupce žáků školy.

Continue reading

Mimořádné opatření MZ od 10.9.2020

Od 10.9.2020 platí mimořádné opatření MZ ze dne 9. září 2020.

Continue reading

INFORMACE PRO RODIČE – PROSÍM ČTĚTE POZORNĚ

Vážení rodiče, věnujte prosím pozornost následujícím dokumentům. Najdete v nich důležité informace k organizaci výuky i opatřením souvisejících s COVID-19.

Continue reading

Důležité informace na začátku školního roku

Informace před začátkem školního roku 2020/2021.

Continue reading