Return to ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Vedení školy

Mateřská škola, základní škola a praktická škola Brno, Štolcova, příspěvková organizace

Štolcova 301/16

618 00 Brno

IČO: 62157299

TELEFON: 548 424 061

MAIL: zs(zavináč)autistickaskola.cz

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: kh8yfvt

FACEBOOK: www.facebook.com/autistickaskola/


 

Ředitel školy

Mgr. Tomáš Musil

MAIL: musil(zavináč)autistickaskola.cz

TELEFON: 548 424 064

MOBIL: 775 334 470

Kancelář ředitele školy je na Štolcově 16.

VZDĚLÁNÍ A PRAXE V OBORU:

* Střední pedagogická škola v Boskovicích, obor vychovatelství

* Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor: Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči

* Studium školského managementu

* Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor:   „Funkční studium II – Školský management“

* Studium personální řízení

Ve škole působí od roku 1987 jako učitel, od roku 1999 jako ředitel školy.

 

Zástupce ředitele pro mateřskou školu a základní školu (statutární zástupce)

budova Marie Hübnerové

Mgr. David Drápela

MAIL: drapela(zavináč)autistickaskola.cz

TELEFON: 548 424 067

MOBIL: 775 334 472

VZDĚLÁNÍ A PRAXE V OBORU:

* Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta,  obor Aplikovaná behaviorální analýza

* Karlova univerzita v Praze, Pedagogická fakulta, Centrum školského managementu, Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení (Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky podle § 7 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)

* Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, obor Speciální pedagogika Mgr.

*Vyšší odborná škola sociální v Brně, obor Sociální práce

Ve škole působí od roku 2003. Od roku 2008 je na pozici zástupce ředitele.

 

Zástupkyně ředitele pro základní školu a praktickou školu

budova Štolcova

Mgr. Silvie Skýpalová

MAIL: skypalova(zavináč)autistickaskola.cz

TELEFON: 548 424 068

MOBIL: 608 083 349

VZDĚLÁNÍ A PRAXE V OBORU:

* Národní institut pro další vzdělávání, Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení.

* Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, program celoživotního vzdělání: Speciální pedagogika se zaměřením na psychopedii

* Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, obor “Dramatické umění”, zaměření dramatická výchova Mgr.

* Střední pedagogická škola v Prachaticích, obor Vychovatelství

Ve škole působí od roku 1996 jako učitelka. Od roku 2016 je na pozici zástupkyně ředitele. V předešlých letech mimo jiné působila ve SVP jako pedagog – terapeut a jako poradkyně rané péče.

 

Zástupkyně ředitele pro speciálně pedagogické centrum

budova Marie Hübnerové

Mgr. Zuzana Žampachová

MAIL: zampachova(zavináč)autistickaskola.cz

MOBIL: 775 334 471

Ve škole působí od roku 2004 jako vedoucí speciálně pedagogického centra.