Return to ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Školní poradenské pracoviště

Zde naleznete složení školského poradenského pracoviště.

Složení Školského poradenského pracoviště pro školní rok 2017-18 je následující:

Mgr. David Drápela – Výchovný poradce
Mgr. Tomáš Doležel – Školní metodik prevence
Mgr. Silvie Skýpalová – Koordinátorka Školního vzdělávacího programu (ŠVP)