Return to ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Školní poradenské pracoviště

Zde naleznete složení školského poradenského pracoviště.

Složení Školského poradenského pracoviště pro školní rok 2018-19 je následující:

Mgr. Klára Geislerová – Vedoucí školního poradenského pracoviště a  koordinátorka Školního vzdělávacího programu (ŠVP)
Mgr. Iva Hvězdová – Výchovný poradce
Mgr. Tomáš Doležel – Školní metodik prevence
Mgr. David Drápela – zástupce ředitele školy
Mgr. Silvie Skýpalová – zástupkyně ředitele školy