↑ Return to PRO RODIČE

Školní jídelna

Informace o tom, jakým způsobem v naší škole probíhá stravování, a jak si jej zařídit.

Obědy

Obědy jsou dováženy ze Školní jídelny, Masarova 11, 628 00 Brno.

Odhlašování a přihlašování stravy – ve ŠJ Masarova – telefonicky, elektronicky zde (číslo jídelny je 0075), osobně – nejpozději do 14h předcházejícího dne.

Jídelníček na aktuální týden naleznete zde.

Pro žáky naší školy je možno objednávat pouze obědy č. 1.

Přihláška a platby obědů

Přihláška ke stažení zde.

Platby je možno provádět složenkou nebo trvalým příkazem z účtu strávníka. Variabilní symbol k internetové platbě stravného získáte prostřednictvím složenky, telefonicky nebo osobně.
číslo účtu: 46231621/0100

Úhrada obědů musí být provedena nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce.

Více informací o školní jídelně Masarova naleznete zde.

Kontaktní údaje

Úřední hodiny paní Renaty Suché:
Pondělí – Pátek: 7.45 – 9.00   11.30 – 13.45

Tel. 544 210 139

E-mail:
renata.sucha@jidelna-masarova.cz – informace o přehledu stravného

Další kontaktní údaje zde.

Svačiny

Příprava svačin je plně v kompetenci každé třídy. Informujte se tedy u příslušného třídního učitele.