Return to PRO RODIČE

Stravování

Informace o tom, jakým způsobem v naší škole probíhá stravování, a jak si jej zařídit.

Obědy

V aktuálním školním roce 2017/18 věnujte pozornost ZÁSADNÍ ZMĚNĚ! Žáci navštěvující třídy v budově na Lomené (viz níže) budou mít zajištěnu stravu od jídelny OU a PrŠ Lomená.

Třídy na Lomené 44 (IV., VI., VII., VIII. a IX. třída)

Veškeré informace o stravování v jídelně OU a PrŠ Lomená naleznete na jejich webu ZDE.

Přihláška a platby obědů

Veškeré informace jsou uvedeny v přiloženém dokumentu ZDE.

Kontaktní údaje

Úřední hodiny: 6:00 – 14:30 hod.

Kancelář – stravování: 545 128 738 – paní Božková

Vedoucí ŠJ:  545 234 162, 739 021 084 – Ing. Květuše Rozmahelová

Třídy na Charbulově 137 (I., II., III., V., X. a XI. třída)

Pro žáky, jejichž třídy jsou v budově na Charbulově 137 (I., II., III., V., X. a XI. třída), zajišťuje obědy stejně jako v minulých letech ŠJ Masarova. Postup přihlašování i organizování je tedy stejný.

Odhlašování a přihlašování stravy – ve ŠJ Masarova – telefonicky, elektronicky zde (číslo jídelny je 0075), osobně – nejpozději do 14h předcházejícího dne.

Jídelníček na aktuální týden naleznete zde.

Pro žáky naší školy je možno objednávat pouze obědy č. 1.

Přihláška a platby obědů

Přihláška ke stažení ZDE.

Platby je možno provádět složenkou nebo trvalým příkazem z účtu strávníka. Variabilní symbol k internetové platbě stravného získáte prostřednictvím složenky, telefonicky nebo osobně.
číslo účtu: 46231621/0100

Úhrada obědů musí být provedena nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce.

Více informací o školní jídelně Masarova naleznete zde.

Kontaktní údaje

Úřední hodiny paní Renaty Suché:
Pondělí – Pátek: 7.45 – 9.00   11.30 – 13.45

Tel. 544 210 139

E-mail:
renata.sucha@jidelna-masarova.cz – informace o přehledu stravného

Další kontaktní údaje zde.