Zápis žáků do 1. tříd – rozhodnutí o přijetí.

Informujeme zákonné zástupce přihlášených dětí do prvních tříd na ZŠ Brno, Štolcova, p. o., že rozhodnutí o přijetí budeme vydávat až po 10. 5., kdy máme jednání se zřizovatelem.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Tomáš Musil
ředitel školy