Lis 05 2017

Vyhlášení voleb do Školské rady

Blíží se další funkční období pro novou školskou radu, proto ředitel školy vyhlašuje volby do Školské rady na funkční období 2018 – 2021.

Návrhy kandidátů z řad zákonných zástupců a pedagogických pracovníků lze podávat v ředitelně do 10. 11. 2017. Volby samotné potom proběhnou 20. 11. 2017.

Oficiální vyhlášení se všemi podrobnostmi ZDE.

Přihláška kandidáta ZDE.

Volební řád ZDE.