Vedení základní a mateřské školy

Zde naleznete informace o vedení základní a mateřské školy a jejich praxi v oboru.

Ředitel školy

Mgr. Tomáš Musil

MAIL: musil(zavináč)autistickaskola.cz

TELEFON: 548 424 064

Kancelář ředitele školy je zpět na Štolcově 16.

VZDĚLÁNÍ A PRAXE V OBORU:

* Střední pedagogická škola v Boskovicích, obor vychovatelství

* Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor: Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči

* Studium školského managementu

* Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor:   „Funkční studium II – Školský management“

* Studium personální řízení

Ve škole působí od roku 1987 jako učitel, od roku 1999 jako ředitel školy.

Zástupce ředitele (statutární zástupce)

Mgr. David Drápela

MAIL: drapela(zavináč)autistickaskola.cz

TELEFON: 548 424 067

MOBIL: 775 334 472

Kancelář zástupce ředitele školy je zpět na Štolcově 16. Pana zástupce proto prosím kontaktujte výhradně v záležitostech budovy Štolcova. Děkujeme.

VZDĚLÁNÍ A PRAXE V OBORU:

* Karlova univerzita v Praze, Pedagogická fakulta, Centrum školského managementu, Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení (Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky podle § 7 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)

* Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, obor Speciální pedagogika Mgr.

* Vyšší odborná škola sociální v Brně, obor Sociální práce

Ve škole působí od roku 2003. Od roku 2008 je na pozici zástupce ředitele. Má také mnohaleté zkušenosti s péčí o dospělé osoby s PAS.

Zástupkyně ředitele

Mgr. Silvie Skýpalová

MAIL: skypalova(zavináč)autistickaskola.cz

TELEFON: 548 424 068

MOBIL: 608 083 349

Kancelář paní zástupkyně je provizorně zřízena pro školní rok 2020/21 na pracovišti LOMENÁ 44. Paní zástupkyni proto prosím kontaktujte výhradně v záležitostech budovy Lomená. Děkujeme.

VZDĚLÁNÍ A PRAXE V OBORU:

* Národní institut pro další vzdělávání, Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení.

* Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, program celoživotního vzdělání: Speciální pedagogika se zaměřením na psychopedii
* Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, obor “Dramatické umění”, zaměření dramatická výchova Mgr.
* Střední pedagogická škola v Prachaticích, obor Vychovatelství

Ve škole působí od roku 1996 jako učitelka. Od roku 2016 je na pozici zástupkyně ředitele. V předešlých letech mimo jiné působila ve SVP jako pedagog – terapeut a jako poradkyně rané péče.