Return to PRO KLIENTY

GDPR

Klient/zákonný zástupce je informován o účelech, rozsahu a době zpracování osobních údajů, o právním důvodu zpracování, jakož i o příjemcích zpracovávaných osobních údajů v souladu se čl. 13 nařízení č. 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění (viz Informace o zpracování osobních údajů).  Klient/zákonný zástupce podepisuje informovaný souhlas, týkající se zacházení s osobními údaji v evidenci SPC.