PRO KLIENTY

Možnosti vzdělávání dětí s PAS

Nový klient

Klientem SPC se mohou stát děti/žáci/studenti, u nichž byla stanovena diagnóza poruchy autistického spektra (PAS), případně aktuálně probíhá diagnostický proces. Poruchu autistického spektra může diagnostikovat dětský psychiatr nebo klinický psycholog, případně neurolog. Zákonný zástupce žáka či zletilý student kontaktuje SPC prostřednictvím objednávky – ZDE. Na základě objednávky se s klientem spojí sociální pracovník, případně speciální …

Nejčastější dotazy

Kdo stanovuje diagnózu PAS? Poruchu autistického spektra může diagnostikovat dětský psychiatr nebo klinický psycholog, případně neurolog. Klientem SPC se mohou stát děti/žáci/studenti, u nichž byla stanovena diagnóza poruchy autistického spektra (PAS), případně aktuálně probíhá diagnostický proces.   Jak je možné se objednat? 1) prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na webových stránkách www.autistickaskola.cz v sekci SPC – …

GDPR

Klient/zákonný zástupce je informován o účelech, rozsahu a době zpracování osobních údajů, o právním důvodu zpracování, jakož i o příjemcích zpracovávaných osobních údajů v souladu se čl. 13 nařízení č. 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění (viz Informace o zpracování osobních údajů).  Klient/zákonný zástupce podepisuje informovaný souhlas, týkající se …

Dokumenty ke stažení

Informovaný souhlas se závěry vyšetření ve školském poradenském zařízení Informovaný souhlas s poskytnutím poradenské služby ve školském poradenském zařízení Podpora – PAS a Covid Užitečné odkazy