PRO KLIENTY

Zařazování do škol a školských zařízení

Možnosti vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra (PAS).

Ke stažení

Soubory ke stažení.