PRO KLIENTY

Možnosti vzdělávání dětí s PAS

Nový klient

Klientem SPC se mohou stát děti/žáci/studenti, u nichž byla stanovena diagnóza poruchy autistického spektra (PAS). Poruchu autistického spektra může diagnostikovat dětský psychiatr nebo klinický psycholog. Zákonný zástupce žáka či zletilý student kontaktuje SPC prostřednictvím objednávky – ZDE. Na základě objednávky se s klientem spojí sociální pracovník, případně speciální pedagog či psycholog a domluví termín první …

Nejčastější dotazy

Kdo stanovuje diagnózu PAS? Poruchu autistického spektra může diagnostikovat dětský psychiatr nebo klinický psycholog, případně neurolog. Klientem SPC se mohou stát děti/žáci/studenti, u nichž byla stanovena diagnóza poruchy autistického spektra (PAS), případně aktuálně probíhá diagnostický proces.   Jak je možné se objednat? 1) prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na webových stránkách www.autistickaskola.cz v sekci SPC – …

GDPR

Klient/zákonný zástupce je informován o účelech, rozsahu a době zpracování osobních údajů, o právním důvodu zpracování, jakož i o příjemcích zpracovávaných osobních údajů v souladu se čl. 13 nařízení č. 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění (viz Informace o zpracování osobních údajů).  Klient/zákonný zástupce podepisuje informovaný souhlas, týkající se …

Dokumenty ke stažení

Informovaný souhlas se závěry vyšetření ve školském poradenském zařízení Informovaný souhlas s poskytnutím poradenské služby ve školském poradenském zařízení Podpora – PAS a Covid Užitečné odkazy