PRO PEDAGOGY

SEMINÁŘE

V současné době nenabízíme semináře pro pedagogy.

Služby

Speciálně pedagogické centrum (SPC)  je poradenským zařízením pro děti, žáky a studenty s poruchou autistického spektra, kteří žijí nebo se vzdělávají v Jihomoravském kraji. Obrátit se na nás mohou také všichni, kteří se spolupodílejí na výchovné a vzdělávací intervenci těchto dětí, tzn. rodinní příslušníci a pedagogové.  Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žáka, v …

Dokumenty ke stažení

Vzor IVP Vyhodnocení IVP Vyhodnocení PO + IVP MŠ Vyhodnocení PO + IVP ZŠ, SŠ Vyhodnocení PO + IVP ZŠ §16.9 Vyhodnocení PO + IVP SŠ §16.9 Dotazník pro školu k vypracování posudku pro uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky