Return to PRO PEDAGOGY

Ke stažení

Soubory ke stažení.

IVP – spolupráce škol a SPC

Vzhledem ke změně legislativních předpisů bychom Vás rádi informovali o nových formulářích ke tvorbě IVP, které vycházejí z vyhlášky č. 27/2016 Sb. Ačkoli se tyto formuláře vážou k novým doporučením, chceme vás s nimi seznámit už nyní a nabídnout vám možnost vytvořit IVP už v tomto novém formuláři. Na seminářích, které pořádáme, se s novým formulářem seznámíte a budete ho umět vyplnit. Tím předejdeme možným nejasnostem, které by mohly vzniknout s novým doporučením, kdy už budete muset s novým vzorem pracovat. Pokud se však rozhodnete IVP ještě teď na začátku školního roku zpracovat „po staru“, nic vám nebrání. V průběhu školního roku ale dojde k vyšetření dětí a žáků, budou vydána nová doporučení a bude třeba aktualizovat i IVP a pak už bude potřeba nový formulář použít.

Vzor formuláře najdete na našich webových stránkách v sekci SPC – pro pedagogy – ke stažení. I v letošním školním roce budeme obsah IVP s Vámi konzultovat v elektronické podobě.

Naplňování IVP je třeba jedenkrát ročně vyhodnocovat.  Vzor pro hodnocení IVP je také ke stažení na našich webových stránkách v sekci SPC obdobně jako vzor IVP. Vaše hodnocení bude sloužit jako podklad pro hodnocení naplňování námi doporučených podpůrných opatření. Dle aktuální situace Vás požádáme o hodnocení v průběhu školního roku, nejpozději   do konce školního roku. Hodnocení posílejte příslušným speciálním pedagogům poštou nebo oskenované s podpisy ředitele školy, příslušných pedagogických pracovníků a zákonných zástupců (stačí jeden).

Předem děkujeme za spolupráci, tým pracovníků SPC

PRO PEDAGOGY

Vzor IVP

Hodnocení Individuálního vzdělávacího plánu:

Vyhodnocení poskytování podpůrných opatření:

Semináře k tvorbě Individuálního vzdělávacího plánu (IVP):