O nás

Naše mateřská škola je odloučeným pracovištěm MŠ a ZŠ Brno, Štolcova, p.o. a sídlí v městské části Komárov na ulici Lomená 44.

 

Ve školním roce 2020/2021 navštěvuje mateřskou školu 12 dětí s poruchou autistického spektra různé symptomatiky. Děti jsou zařazovány do mateřské školy na základě doporučení Speciálně pedagogického centra, Štolcova 301/16, Brno. Věk dětí je v rozmezí tří až šesti let.