Praktická škola jednoletá – absolventi

Gratulujeme absolventům Praktické školy jednoleté!