SCHŮZKA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DĚTÍ PŘIJATÝCH DO 1. TŘÍDY

V úterý 21. 6. srdečně zveme zákonné zástupce dětí přijatých do 1. třídy na informativní schůzku s vedením školy a třídními učiteli. Setkání proběhne v budově na ulici Marie Hübnerové 1, v 15:00.