Den Země v naší škole

V pátek 22. 4. 2022 proběl v rámci Dne Země úklid okolí Řečkovic.

Společně jsme sbírali odpadky a někteří žáci brali úklid opravdu poctivě, aby v trávě neležel jediný kousek odpadu. Naši cestu jsme zakončili v Zamilovaném hájku, kde jsme rozdělali oheň a opekli špekáčky. Celá akce se nesla v duchu úklidu přírody a společně stráveného dopoledne.