PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO PRAKTICKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 V souladu s § 59 a násl. zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním a vyšším  odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., v platném znění, která specifikuje náležitosti o organizaci přijímacího řízení  ke vzdělávání ve středních školách, stanovuji termín a kritéria pro přijímací řízení v denní  formě vzdělávání do Praktické školy jednoleté pro školní rok 2021/2022 takto: 

 

Název oboru: Praktická škola jednoletá 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 7  

 

Pro přijetí ke studiu do Praktické školy jednoleté byla stanovena následující kritéria: 

– Úroveň sebeobslužných dovedností 

– Úroveň praktických dovedností

– Úroveň komunikačních dovedností 

– Úroveň čtenářských dovedností 

– Úroveň matematických dovedností 

 

Každá z uvedených oblastí bude hodnocena body na škále 0 – 5. Nejvyšší možný počet bodů je 25. Uchazeči o studium budou seřazeni podle dosaženého počtu bodů a v tomto pořadí – od nejvyššího po nejnižší – bude ředitel školy rozhodovat o jejich přijetí.

 

Přijímací řízení proběhne v budově Mateřské školy, základní školy a praktické školy  Brno, Štolcova, příspěvková organizace v pondělí 30. srpna 2021 v době od 8,00 do 12,00  hod. Přijímací řízení se uskuteční formou pohovoru, přijímací zkouška se nekoná.  

 

 

Mgr. Tomáš Musil

Ředitel školy

 

Podmínky pro přijetí do praktické školy jednoleté pro školní rok 2021 – 2022 – ZDE