SCHŮZKA SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI DĚTÍ PŘIJATÝCH DO MŠ

24. 6. ve 14:00 proběhne na adrese Lomená 44 v budově mateřské školy schůzka rodičů přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022 s vedením školy a pedagogy.