SCHŮZKA SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI DĚTÍ PŘIJATÝCH DO ZŠ

24. 6. v 15:00 proběhne v tělocvičně budovy na adrese Štolcova 16 schůzka rodičů přijatých dětí do ZŠ od školního roku 2021/2022 s vedením školy a třídními učiteli.