Informace k zápisu do 1. třídy a výsledky přijímacího řízení

19. 4.  proběhl zápis do 1. ročníku základního vzdělávání. VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NALEZNETE ZDE.

K zahájení plnění povinné školní docházky budou přijímány pouze děti s doporučením školského poradenského zařízení k zařazení do školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Přesáhne-li počet zájemců o zápis do 1. třídy v Mateřské škole a základní škole Brno, Štolcova, příspěvková organizace možnosti školy, jsou zájemci přijímáni podle kritérií v následujícím pořadí:

  1. Dítě, které již mělo odklad zahájení povinné školní docházky a má na škole sourozence.
  2. Dítě, které již mělo odklad zahájení povinné školní docházky a zároveň navštěvuje mateřskou školu při Mateřské škole a základní škole Brno, Štolcova, příspěvková organizace.
  3. Sourozenci, kteří již měli odklad zahájení povinné školní docházky.
  4. Dítě, které již mělo odklad zahájení povinné školní docházky.
  5. Dítě bez odkladu zahájení povinné školní docházky, které navštěvuje mateřskou školu při Mateřské škole a základní škole Brno, Štolcova, příspěvková organizace.
  6. Dítě bez odkladu zahájení povinné školní docházky.

 

Nelze-li přijmout všechny zájemce spadající pod jedno z kritérií, přichází na řadu losování zájemců, kteří budou přijati.

Rozhodnutí o přijetí vám již nebude zasláno, ale bude oznámeno:

  • zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí u hlavního vchodu do školy na ulici Štolcova 301/16 v Brně – Černovicích
  • na webových stránkách školy autistickaskola.cz
  • na telefonním čísle 775 334 470

                                                                                                         

V Brně 28. 4. 2021                                                                                                                           Mgr. Tomáš Musil

                                                                                                                                                                          ředitel školy