Rekonstrukce areálu další budovy školy HAPALOVA 1770/6

Stavba bude určena pro vzdělávání dětí a žáků s poruchami autistického spektra (PAS), a pro speciálně pedagogické centrum pro děti, žáky a studenty s PAS.

Veškerou dokumentaci o tomto projektu naleznete v odkazech níže:

STAVBA

NÁBYTEK

Od září 2021 tak budeme vzdělávat děti a žáky na dvou budovách, a to na ulici Hapalova a na ulici Štolcova.