Informační schůzka pro rodiče vycházejících žáků – ZMĚNA TERMÍNU

Zveme zákonné zástupce vycházejících žáků na informační schůzku s výchovným poradcem. 

Schůzka proběhne v jídelně v budově na ul. Štolcova 16, v pondělí 23. 11. 2020 ve 14:00.

Součástí schůzky budou další možnosti následného vzdělávání žáků, informace k přijímacímu řízení na SŠ, nabídka sociálních služeb pro žáky, kteří ukončí povinnou školní docházku apod..