Děkujeme firmě NXP za dar 5 notebooků!

Spolupráce spolku Proaut a firmy NXP opět podpořila naše žáky!Firma NXP je již delšní dobu našim věrným podporovatelem. Tentokrát našim žákům darovala 5 notebooků k distančnímu vzdělávání. Moc děkujeme! Více o této spolupráci na webu spolku Proaut.