ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Účast žáků ve škole bude podmíněna předložením čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Čestné prohlášení si prosím stáhněte, vyplňte, podepište a doneste do školy v den nástupu žáka.

Čestné prohlášení.