Děkujeme firmě A-B help s. r. o. za 9-místný automobil

Velké poděkování!Děkujeme firmě A-B help s. r. o.! Konkrétně panu Ngokovi, paní Zuzaně Ngokové a paní Žaneta Peikerová za sponzorství nádherného automobilu, který nám umožní jezdit s celou třídou na výlety, vícedenní pobyty a školy v přírodě. Moc nám tím pomáháte poznávat krásy naší země a vlastně celý svět.

Děkujeme!

Žáci a zaměstnanci Základní školy Brno, Štolcova, p.o.