Děkujeme firmě NXP za štědrý dar!

Spolupráce Spolku Proaut a firmy NXP semiconductors vynesla nádhernou částku 24810 Kč za kterou moc děkujeme! Získaná částka bude využita na zakoupení trouby i se sporákem do cvičné kuchyňky v budově na Lomené, aby si žáci mohli vyzkoušet přípravu složitějších pokrmů.

Ještě jednou moc děkujeme! O tom, jak probíhalo předání finanční částky se můžete dočíst na webu spolku Proaut.