PRO KLIENTY

Zařazování do škol a školských zařízení

Možnosti vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra (PAS).

Nácviky sociálních dovedností

Individuální a skupinové Nácviky sociálních dovedností.

Ke stažení

Soubory ke stažení.