↑ Return to ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Pedagogický sbor

Informace o složení pedagogického sboru pro školní rok 2016/17.

Škola má aktuálně 36 pedagogických pracovníků, kteří působí v 9 třídách a 9 odděleních školní družiny. Každá třída má dva učitele speciální pedagogy a asistenta pedagoga na půl úvazku. V 9 odděleních školní družiny, působí 10 vychovatelů.

Složení třídních kolektivů pro školní rok 2016/17 naleznete zde. Kontakty na jednotlivé třídy naleznete zde.