Return to ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Školská rada

Informace o školské radě a jejím složení pro funkční období 2015 – 2018.

VYHODNOCENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY NA OBDOBÍ 2018 – 2021

Kandidáti za zákonné zástupce žáků a zletilých žáků:

  1. Klučková Lenka 18 hlasů
  2. Všianská Irena 16 hlasů
  3. Bartoková Veronika 15 hlasů
  4. Kuriálová Zuzana 10 hlasů

Kandidáti za pedagogické zaměstnance školy:

  1. Drápela David 25 hlasů
  2. Skýpalová Silvie 22 hlasů
  3. Hvězdová Ivana 22 hlasů
  4. Strapáčová Lucie 15 hlasů
  5. Slavíček Jiří 15 hlasů

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY PRO FUNKČNÍ OBDOBÍ 2018 – 2021

Oficiální vyhlášení se všemi podrobnostmi ZDE.

Přihláška kandidáta ZDE.

Volební řád ZDE.

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY PRO FUNKČNÍ OBDOBÍ 2015 – 2018

Předseda:

Mgr. Ivana Hvězdová – za školu

Členové rady:

Mgr. Sylvie Skýpalová – za školu
Mgr. David Drápela – za školu
Iveta Andělová  – za rodiče
Roman Střelec – za rodiče
Lenka Klučková – za rodiče

Mgr. Šárka Korkešová  – za zřizovatele

Mgr. Tomáš Řepa – za zřizovatele

Mgr. Jindra Wojtková – za zřizovatele

ZÁPISY A DOKUMENTY PRO FUNKČNÍ OBDOBÍ 2015 – 2018

Zápis z jednání ŠR 18. 10. 2017

Zápis z jednání ŠR 31. 8. 2017

Zápis z jednání ŠR 18. 10. 2016

Školská rada při ZŠ Brno, Štolcova, příspěvková organizace

Čl. 1
Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Čl. 2
Školskou radu zřizuje zřizovatel a stanoví počet jejích členů. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy a třetinu volí zákonní zástupci žáků. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Školská rada má 9 členů.

Čl. 3
Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

Čl. 4
Funkční období členů školské rady je tři roky.

Čl. 5
Volby zástupců pedagogických pracovníků ve školské radě se řídí Volebním řádem pro volby členů školských rad základních, středních a vyšších odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem (viz příloha)

ARCHIV DOKUMENTŮ A ZÁPISŮ ŠKOLSKÉ RADY:

Výsledky doplňujících voleb do školské rady 2016

Vyhlášení doplňujících voleb do školské rady 2016

Seznam kandidátů pro doplňující volby do školské rady 2016

Volební řád pro doplňující volby do ŠR 2016

Výsledky voleb do školské rady 2015

Vyhlášení voleb 2015 – 2. kolo

Volební řád pro volbu členů školských rad

Seznam kandidátů pro volební období 2015 – 2018

Zápis z jednání ŠR 21. 10. 2015

Zápis z jednání ŠR 23. 10. 2014

Zápis z jednání ŠR 18. 4. 2011