↑ Return to PRO RODIČE

Mimoškolní aktivity

Zde naleznete aktuální nabídku volnočasových kroužků a aktivit pro školní rok 2016/17.

ČLOVÍČEK Z. S. KROUŽKY

VÝTVARNÝ KROUŽEK

termín: st 14-15/15 – 16

kde: ZŠ Štolcova

cena: 990 Kč/pololetí

lektorky: Bc. Alena Navrátilová, Mgr. Jana Kurfürstová

přihlaš se na: clovicek.brno@atlas.cz

letáček zde.

PASPOINT KROUŽKY

Veškeré důležité informace o kroužcích naleznete zde. Přihlášku zde.

SPORTOVNÍ KROUŽEK

termín: po, stř, čt – vždy ve 13:30 – 14:30
kde: tělocvična ZŠ Štolcova, Štolcova 16
cena: 400 Kč/čtvrtletí

Ve sportovních kroužcích si účastníci zacvičí a zahrají pohybové hry, každému je uzpůsobený program podle jeho možností a schopností se snahou aktivně zapojit všechny účastníky. Část programu probíhá ve skupině, část programu individuálně s osobními asistenty/dobrovolníky. Do přihlášky napište vybraný termín, který upřednostňujete. Jelikož kroužky probíhají 3x týdně, snažíme se nakombinovat na jednotlivé dny takové skupinky,které si budou vyhovovat (věkově), proto je možné, že Vám bude doporučen jiný termín, ale výběr bude v zásadě záležet na Vás.

KERAMICKÝ KROUŽEK – KAPACITA PLNÁ

termín: úterý 16:00 – 18:00
kde: keramická dílna Creatis, Úvoz 427/59b, Brno (ve vnitrobloku, z druhé strany Hellia sportu)
cena: 500 Kč/čtvrtletí
V keramickém kroužku se výtvarníci naučí pracovat s hlínou a glazurou. Všechny výrobky si mohou děti odnést.

VÝTVARNÝ KROUŽEK SE ZAMĚŘENÍM NA ARTETERAPII

termín: pátek 13:00 – 14:00
kde: výtvarná dílna ZŠ Štolcova, Štolcova 16
cena: 500 Kč/čtvrtletí
Kapacita: 5 dětí
Ve výtvarné dílně bude kladen důraz na rozvoj jemné motoriky a rozvoj představivosti. Děti budou vedeny k prezentaci svých myšlenek, nápadů, představ pomocí barev a jiných materiálů. Také bude podporována sociální interakce (např. schopností podílet se na společné tvorbě) a komunikace (schopnost prezentovat své dílo). Děti na závěr budou svá díla vystavovat.

INDIVIDUÁLNÍ LEKCE – DOUČOVÁNÍ AJ

termíny: individuální domluva s lektorem, možné schůzky ve dnech: út, čt, pá, pro domluvu pište na  volnocasovky@apla.jm.cz
kde: Anenská 10
Cena: 100 Kč/ h, platba vždy dopředu na každé čtvrtletí, podle počtu domluvených lekcí.

Nabízíme individuální lekce anglického jazyka, doučování předmětů do školy. Lektor se bude klientovi věnovat podle jeho potřeb, znalostí a schopností, nastaví si vlastní plán výuky i termíny schůzek.

PLAVÁNÍ

Termíny: 12. 10., 9. 11., 23. 11. a 7.12. vždy 16:00-17:00

Plavání má velmi dobrý vliv na udržení kondice, protažení svalů, utužování zdraví a imunity. Do plavání mohou chodit osoby s autismem v doprovodu svých rodičů, nebo osobních asistentů.

Kde? Zajišťujeme pronájem celého bazénu pro naši skupinku Rašínova 643/12, 602 00 Brno-město
Cena: 250,- osoba s PAS + doprovod (každý další návštěvník ze strany rodiny 30 Kč/jedno plavání)

HUDEBNÍ KROUŽEK

termín: úterý, 13:45 – 14:30
kapacita: 12 osob
kde: ZŠ Štolcova, Štolcova 16
cena: 400 Kč/pololetí

Účastníci se budou učit různým rytmům, jemnou motoriku, používat zvuky různých nástrojů i svého hlasu. Sladit se s jinými člověkem bývá u osob s autismem velkým problémem. Proto bude kroužek veden tak, že část probíhá společně a část individuálně po dvojicích se svými osobními asistenty/dobrovolníky. Kroužek je určen primárně členům Au-bandu a žákům naší školy, kteří chtějí školu reprezentovat při vystoupeních.

SOBOTNÍ VÝLETY

Jednou za měsíc, sobota od cca 8:00 do 14:00 (záleží na jednotlivých plánech). První sobotní výlet bude 24. 9. 2016, informace budou upřesněny.

Všechny přihlášené zájemce o sobotní výlety vždy s předstihem (cca 7 – 14 dní) informujeme o plánovaném výletu, kam půjdeme, co se bude dít a kolik to bude stát. Výlety plánujeme v okolí Brna, navštěvujeme zajímavá místa, akce apod. Je možné zajistit doprovod dobrovolníkem, který dohlíží na bezpečnost konkrétního výletníka. Jízdné a vstupné se liší výlet od výletu.

Cena: zdarma – účastníci si hradí pouze náklady výletu, kterého se zúčastní.