Seznam přijatých uchazečů do 1. třídy

V přiloženém dokumentu naleznete seznam přijatých uchazečů pro vzdělávání na ZŠ Štolcova, Brno, p. o. od 1. 9. 2018. 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem.

Těšíme se v novém školním roce!

ZŠ Štolcova, Brno, p. o.