Zápisové lístky ke vzdělávání na střední škole

Zápisové lístky ke vzdělávání na střední škole si zákonní zástupci mohou osobně vyzvednou v kanceláři ZŘ budovy Charbulova 137. Vyzvednutí si prosíme domlouvejte telefonicky na čísle 775 334 472.